Privacy- en cookieverklaring

Privacy- en cookieverklaring MediHealthGroup B.V.


3 juni 2022


Jouw privacy is voor MediHealthGroup B.V. (hierna: ‘MediHealth’) van groot belang. Wij houden ons
dan ook aan de relevante wet- en regelgeving over privacy, waaronder de Algemene Verordening
Gegevensbescherming (verder: AVG). Dit betekent dat wij:


• Onze doeleinden duidelijk vastleggen, voordat wij jouw persoonlijke gegevens verwerken, via
deze privacyverklaring;
• Zo min mogelijk persoonlijke gegevens opslaan en enkel de gegevens die nodig zijn voor onze
doeleinden;
• Expliciet toestemming vragen voor de verwerking van jouw persoonlijke gegevens, mocht
toestemming verplicht zijn;
• Benodigde beveiligingsmaatregelen treffen om jouw persoonlijke gegevens te beschermen. Wij
leggen deze verplichtingen ook op aan partijen die persoonsgegevens voor ons verwerken;
• Jouw rechten respecteren, zoals het recht op inzage, correctie of verwijdering van jouw bij ons
verwerkte persoonsgegevens.


Jouw gegevens zijn veilig bij ons en wij zullen deze gegevens altijd netjes gebruiken. In deze
privacyverklaring leggen we uit wat wij op de website vergoedhartonderzoek.nl en medihealthgroup.nl allemaal doen met informatie
die wij over jou te weten komen.
Als je vragen hebt of wilt weten wat wij precies van jou bijhouden, neem dan contact op met
MediHealth via de contactgegevens die je onderaan deze privacy- en cookieverklaring kan vinden.

Helpdesk over het testresultaat


Voor alle testen geldt dat wij aan de hand van de door jou uitgevoerde test, als helpdesk kunnen
fungeren om het testresultaat met je te interpreteren. Deze functie als helpdesk is geen medisch advies,
maar een advies over de stappen die je kan zetten aan de hand van het resultaat.
Hiervoor gebruiken wij jouw:
• NAW-gegevens


Dit doen wij op basis van jouw uitdrukkelijke toestemming. Wij ontvangen van jou de testresultaten en
deze bewaren wij ten minste 20 jaren of zoveel langer als redelijkerwijs uit de zorg van een goed
hulpverlener voortvloeit, aangezien de persoonsgegevens deel uitmaken van het medisch dossier. In
geval van een beroepsziekte kan de bewaartermijn oplopen tot (meer dan) 40 jaar.


Contactformulier


Op verschillende wijzen kan je met ons in contact komen en ons vragen stellen of aanvragen doen.Ook
mag je ons altijd jouw feedback geven. Om jouw vragen te kunnen beantwoorden of jou bijvoorbeeld
een voorstel te kunnen doen, verwerken wij jouw persoonsgegevens.
Met het contactformulier kun je ons vragen stellen, aanvragen doen of feedback geven. Hiervoor
gebruiken wij jouw:
• NAW-gegevens
• E-mailadres


Wij gebruiken deze gegevens om je verzoek om contact op te nemen netjes af te handelen. Dit doen
wij op basis van jouw toestemming. Wij bewaren deze informatie, totdat we zeker weten dat je
tevreden bent met onze reactie en drie maanden daarna. Zo kunnen we bij vervolgvragen de informatie
er makkelijk bij pakken. Ook kunnen we zo onze klantenservice trainen om nog beter te worden.
Statistieken en profilering
Wij houden statistieken bij over het gebruik van onze website. Met deze statistieken verbeteren wij
onze website om zo bijvoorbeeld alleen nog relevante informatie te laten zien. Wij kunnen jouw
persoonsgegevens met elkaar combineren om meer over jou te weten te komen. Uiteraard zullen wij
jouw privacy te allen tijde respecteren. Wil je dit niet, dan kun je dit altijd aan ons melden. Hiervoor
gebruiken wij jouw:
• NAW-gegevens
• Telefoonnummer
• Factuuradres


Dit doen wij op basis van jouw toestemming. Wij bewaren deze informatie 1 jaar.


Verstrekking aan andere bedrijven of instellingen


Met uitzondering van de partijen die nodig zijn om de hierboven genoemde diensten te leveren, geven
wij jouw persoonsgegevens onder geen voorwaarde aan andere bedrijven of instellingen, behalve als
wij dat wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld als de politie dat eist bij een vermoeden van een misdrijf).
Het kan zo zijn dat wij voor onze dienstverlening gebruikmaken van partijen die gevestigd zijn in een
land buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Wij maken alleen gebruik van een dergelijke partij
als:


Klacht indienen


Als je een klacht in wil dienen over het gebruik van jouw persoonsgegevens kun je een e-mail sturen
naar info@medihealthgroup.nl. Wij pakken elke klacht intern op en communiceren dit verder met je.
Als je vindt dat wij je niet op de juiste manier helpen, dan heb je het recht om een klacht in te dienen
bij de toezichthouder. Deze heet de Autoriteit Persoonsgegevens.


Contactgegevens

MediHealthGroup B.V.
Ambachtsweg 14
2641KS
Pijnacker
E-mailadres: info@medihealthgroup.nl
KvK nummer: 82527059