Hart- en vaatziekte

Zo’n 1,7 miljoen mensen in Nederland hebben chronische hart- of vaatziekten. Kennis over deze aandoeningen is van belang voor patiënten en hun naasten.
Overzicht Hart- en vaatziekten

Wat zijn hartziekten?

Hartziekten worden gedefinieerd als ziektes die te maken hebben met het functioneren van het hart. Er zijn veel verschillende hartziekten die met een hartonderzoek ontdekt kunnen worden. De meest voorkomende hartziekten zijn:

Hart en vaat en longen onderzoek foto-min

Aandacht voor hart- en vaatziekten

Vele mensen zijn niet op de hoogte dat zij verhoogd risico lopen op hart- en vaatziekten. Hierdoor vraag MediHealthGroup aandacht voor hart- en vaatziekten om:

  • Het aantal zieken en sterftegevallen terug te dringen
  • De juiste diagnose op tijd te stellen
  • Hart en vaatziekten in een vroeg stadium op te sporen
Overzicht Hart- en vaatziekten

Wat zijn vaatziekten?

Vaatziekten worden gedefinieerd als ziektes die te maken hebben met de status van de aderen. Over het algemeen kunnen deze voorkomen worden door het toepassen van een gezonde levensstijl. Er zijn veel verschillende vaatziekten die met een hart- en vaatonderzoek ontdekt kunnen worden. De meest voorkomende vaatziekten zijn:

Voorkomen is beter dan genezen

Start uw hartonderzoek

Beantwoord het indicatieformulier en ontvang een uitnodiging voor een geheel kosteloos onderzoek

De oorzaak van hart- en vaatziekten

Per hart- of vaatziekten kan de oorzaak van de ziekte verschillen. Toch zijn er een aantal factoren die zorgen voor een verhoogde kans. Hieronder vallen de volgende:

  •  Roken
  • COPD
  • Overgewicht
  • Diabetes
  • Hoge bloeddruk
  • Te hoog cholesterol

 

Hartfalen: Snel moe, benauwd en buitenadem

Let op deze signalen om vroegtijdige de symptomen van hart- en vaatziekten te herkennen

Hartinfarct: Blijvende pijn op de borst

Let op deze signalen om vroegtijdige de symptomen van hart- en vaatziekten te herkennen

Hartritmestoornis: Hart die snel, langzaam of onregelmatig slaat

Let op deze signalen om vroegtijdige de symptomen van hart- en vaatziekten te herkennen

Alle onderzoeken die worden uitgevoerd bij uw afspraak

Het meest complete hartonderzoek

Hart filmpje

Hart
filmpje

Een ECG is een hartfilmpje dat de elektrische signalen van het hart in een grafiek weergeeft. Zo kan bekeken worden of uw hartritme afwijkingen vertoont of je een hartinfarct doormaakt, er al eens een hebt gehad en meer.

bloeddruk meting

Bloeddruk meting

Bij de bloeddrukmeting wordt uw bovenste en onderste bloeddruk gemeten. Bij een hoge bloeddruk Een hoge bloeddruk vormt een belasting voor uw hart en maakt u gevoeliger voor hartaanvallen en beroerten.

saturatie meting

Saturatie meting

Een saturatiemeter meet het gehalte zuurstof in uw bloed op. Afwijkingen hiervan kunnen duiden op COPD of een abnormale hoge bloeddruk in de longen. Beide zorgen voor meer risico op hart- en vaatziekte

spirometrie

Longfunctie meting

De longfunctiemeting wordt uitgevoerd door middel van een spirometrie.  Afwijkingen bij dit onderzoek kunnen duiden op COPD. Gevolg van COPD is dat u 2,5 keer zoveel risico loopt op hart- en vaatziekte.